KONSEP PENUBUHAN

Konsep penubuhan  Rayyan Sinar Holding adalah berdasarkan matlamat utama penubuhannya melalui platform berikut :
 • Konsortium Usahawan Rayyan (penubuhan pelbagai anak syarikat)
  Konsep Penubuhan
  Untuk mengembang perniagaan melalui anak syarikat Rayyan Sinar Holding
  -     Merupakan anak syarikat yang ditubuhkan untuk menjalankan sesuatu projek atau program yang telah dikenalpasti.
 • Komuniti Usahawan Rayyan (gabungan pelbagai syarikat Usahawan)
  Konsep Penubuhan
  Untuk menghimpun (menggabung) dan mengenalpasti mana-manaUsahawan yang terdiri daripada individu atau pertubuhan atau syarikat yang sedang menjalankan pelbagai aktiviti perniagaan dalam bidang kemahiran masing-masing sama ada Usahawan kecil dan sederhana, sambilan dan sepenuh masa dalam satu platform yang sama.
 • Koperasi Usahawan Rayyan Sinar Berhad (KopRayyan
  Konsep Penubuhan
  Mencari dan menyedia projek perniagaan yang berpotensi kepada anggota yang berminat dan komitmen.
  Memberi pembiayaan kepada anggota yang memerlukan modal untuk mengembangkan perniagaan dan meningkatkan pasaran
 • Inkubator Usahawan Rayyan (Akademi Usahawan)
  Konsep Penubuhan
  Merupakan akademi usahawan yang ditubuhkan sebagai pusat pengembang keusahawanan yang akan menyalurkan ilmu perniagaan kepada mana-mana bakal usahawan yang berdaftar nanti.
  Usahawan sedia ada dan baru yang berdaftar akan dibimbing sepenuhnya dalam menjalankan operasi perniagaan masing-masing secara teori dan praktikal melalui konsep mentor sehingga berjaya.
  Mereka akan didedahkan secara terus dengan mengamalkan kod etika perniagaan
 •  Yayasan Usahawan Rayyan
  Konsep Penubuhan
  Untuk menjalankan tanggungjawab sosial.
  Memberi khidmat bantuan, nasihat dan khidmat sosial kepada mana-mana usahawan yang memerlukan
  *Untuk mendaftar sebagai usahawan sila sertakan nama dan lokasi anda dan sms ke 011-3279          4173   atau whats app ke 010-908 3009